Nawigacja

Z Małgosią po naukę Program "Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej" Tekstowa podstrona

Projekty edukacyjne

Z Małgosią po naukę

 

PROJEKT „Z MAŁGOSIĄ PO NAUKĘ” ZREALIZOWANY

 

W roku szkolnym 2010/11 Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych „ Z Małgosia po naukę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany
w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym i wszystkich gmin w powiecie. Celem projektu było wzmocnienie oferty edukacyjnej szkół oraz ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych.
W projekcie realizowanym w naszej szkole  wzięło udział 4 nauczycieli i  42 uczniów z klas II-VI.  Nauczyciele opracowali programy zajęć pozalekcyjnych kierując się potrzebami edukacyjnymi szkoły i  uczniów.
W ramach projektu odbywały się zajęcia  pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne, zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w języku obcym /klasy młodsze i klasy starsze/ oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.

Podczas zajęć rozwijających kompetencje informatyczne uczniowie zdobywali umiejętności
w zakresie obsługi komputera,  rozwijali zainteresowania informatyczne oraz korzystali z zasobów Internetu . 

Zajęcia  z języka angielskiego miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Uczniowie wykonywali zadania, które dotyczyły rozumienia tekstu w języku obcym, umiejętności radzenia sobie
w różnych codziennych sytuacjach a także zbierania i udzielania informacji.

 

Celem lekcji dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego było rozwijanie i doskonalenie umiejętności kluczowych  takich jak czytanie ze zrozumieniem, redagowanie form wypowiedzi, praca nad zgodnością tematu wypowiedzi ustnej i pisemnej i unikaniu powtórzeń, poszerzaniem słownictwa  oraz utrwaleniem zasad polskiej ortografii i gramatyki.

 

Projekt „ Z Małgosią po naukę” z pewnością wzbogacił ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz był doskonałą okazją do przeprowadzenia szeregu ciekawych i interesujących  lekcji.

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach
    Świerczynki, 87-148 Łysomice

  • telefon/fax: 056/674-09-05 (sekretariat)
    056/674-09-06 (dyrektor szkoły)

Galeria zdjęć