Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach
Strona główna

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

16.10.2014

 

Dnia 16 października 2014 roku z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca nasza szkoła w odpowiedzi na apel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięła udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Punktualnie o godzinie 12.00 uczniowie klasy III, IV, V i VI mając do dyspozycji 4 fantomy przez pół godziny wykonywali uciski klatki piersiowej i oddechy ratownicze. Wszyscy bardzo sumiennie podeszli do akcji i egzamin z prowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej zdali na piątkę. Przeszkoleni przez panią Anię Wińską przekonali się, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest łatwiejsza niż większość ludzi uważa i z pewnością ratuje życie. Już teraz nasi uczniowie wiedzą, że podjęcie jakichkolwiek czynności ratunkowych jest sto razy lepsze niż bierne patrzenie. Nabrali pewności, że realizując krok po kroku zadania z łańcucha przeżycia nie zaszkodzą nieprzytomnej osobie, a nic nie robiąc (stojąc i przyglądając się) skazują ją na śmierć.

ŚLUBOWANIE

 

W poniedziałek 13 października  2014 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści w obecności Pani Dyrektor, nauczycieli, rodziców oraz kolegów ze starszych klas zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym przygotowanym przez klasę pierwszą.

SEGREGUJEMY ŚMIECI


W dniach 6-7 października w naszej szkole odbyły się spotkania, których celem było przybliżenie uczniom ważnej problematyki związanej z segregacją śmieci. Zajęcia prowadziła p. Jolanta Markowska z firmy MPO w Toruniu. Poziom szkolenia dostosowany był do możliwości każdej klasy. Dzieci najpierw wysłuchały najważniejszych informacji dotyczących odpadów, a potem w plastyczny sposób prezentowały nabytą wiedzę. Okazało się jednak, że uczniowie naszej szkoły problematykę segregacji śmieci mają opanowaną doskonale - jak poinformowały - w ich gospodarstwach domowych od dawna w ten sposób postępuje się z odpadami.

NOWY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas szóstych po raz pierwszy przystąpią do nowego sprawdzianu szóstoklasisty.
Od roku 2015 sprawdzian będzie składał się z dwóch części. Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast część 2. – zadania z języka obcego. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część 1. trwa 80 minut, a część 2. – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wyrażonych w procentach.

FASCYNUJĄCY ŚWIAT ŻYWYCH ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH

29.09.2014


29 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerczynkach mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji przyrody. Na wystawie zaprezentowano zwierzęta małe i duże, szare i kolorowe, piękne i budzące skrajne emocje. W terrariach znajdowały się gady (kameleony, gekony), owady (modliszki, patyczaki, straszyki, liśćce, karaczany) i pajęczaki (pająki, skorpiony). Hodowcy tych zwierząt przeprowadzili w grupach zajęcia dla uczniów pokazując namiastkę świata na czterech, sześciu, ośmiu i kilkuset nogach. Opowiedzieli o najdziwniejszych cechach charakterystycznych zwierząt, podali też ciekawostki naukowe. Uczniowie mogli obejrzeć zwierzęta z bliska, a niektóre z nich dotknąć przezwyciężając lęk. Wystawa wywoła wiele emocji, dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały pytania. Niektóre zadziwiały wiedzą przyrodniczą, która poprzez te zajęcia została jeszcze poszerzona. Chętnie brały też udział w konkursach. Wielu uczniów skorzystało z możliwości zakupu patyczaka czy straszyka, by sprawdzić się jako hodowca zwierząt egzotycznych.

Noś odblaski całym rokiem!

 

Dnia 25 września pierwsza klasa wzięła udział w gminnej imprezie „Kamizelka dla pierwszaka – bezpieczna droga do szkoły”. Podczas spotkania najmłodsi uczniowie przypominali sobie jak bezpiecznie należy poruszać się po drodze, co należy zrobić w sytuacji konieczności wezwania pomocy. Miały okazję obserwować symulację wypadku i ćwiczenia ratownicze oraz pokaz sprzętu ratowniczego przygotowany przez strażaków. Ogromną atrakcją był pokaz tresury psa policyjnego. Dzieci były zaskoczone posłuszeństwem i możliwościami tropiącymi psa. Wszystkie pierwszaki otrzymały od funkcjonariuszy policji kamizelki odblaskowe, opaski i zawieszki, dzięki którym jesteśmy teraz widoczni na drodze.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

1 września 2014 roku był dla naszej szkoły dniem szczególnym. Była to nie tylko inauguracja nowego roku  szkolnego, ale także oficjalne  otwarcie naszej szkoły po rozbudowie i termomodernizacji. Na uroczystość oprócz dzieci i ich rodziców licznie przybyli także goście zaproszeni przez Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy Łysomice. Wśród nich byli m. in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy, Radni, Posłowie, przedstawiciele firmy budowlanej. Gościliśmy też dyrektorów sąsiednich szkół i emerytowanych nauczycieli. Zawsze wielkim zaszczytem dla nas jest obecność Członków Rodziny naszego Patrona Leona Filcka. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele w Świerczynkach. Po oficjalnych wystąpieniach gospodarzy i zaproszonych gości dokonano symbolicznego otwarcia szkoły poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, a ksiądz Proboszcz poświęcił budynek szkolny. Uroczystość uświetniły też występy artystyczne naszych uczniów. Goście z dużym zainteresowaniem zwiedzali sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkoły, a na zakończenie zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do spotkań i rozmów.
Życzymy uczniom i nauczycielom owocnej pracy w tak pięknie odnowionej i wyposażonej szkole.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

19.08.2014

 

 

  • W sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły jest do pobrania druk wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów:

    - klas II – III i klasy VI,

    - słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących,

    - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,

    - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

POSUMOWANIE WYNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Najlepsi_uczniowie_w_roku_szkolnym_2013-2014.docx

 

 

 

 

POWITANIE LATA Z MAMĄ I TATĄ

 

 23. czerwca spotkaliśmy się po południu w szkole, by wraz z dziećmi i ich rodzicami świętować przyjście lata.
Podczas uroczystości Szkolne Koło Teatralne zaprezentowało przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko”. Dekoracje do przedstawienia zostały wykonane podczas zajęć  Koła Artystycznego.
Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Następnie rozpoczęliśmy wspólne biesiadowanie przy kawie i pysznych ciastach.
Podczas gdy młodsi uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli w grach i zabawach na świeżym powietrzu, starsza grupa wyruszyła w las zostawiając dla drugiej grupy ślady i koperty z zadaniami.
Po chwili ruszyliśmy ich śladem i rozpoczęła się zabawa. Wykonywaliśmy zadania i dobre humory nie opuszczały nas. Zbieraliśmy śmieci, szyszki, biegaliśmy wokół drzew, gimnastykowaliśmy się. Do ogniska dotarliśmy ze słodkim skarbem w postaci krówek w wesołych, letnich czapeczkach z traw i papieru toaletowego i bluzach założonych na lewą stronę. Najważniejsze, że zadania zostały wykonane. Przy ognisku zaprezentowaliśmy wierszyki i rymowanki, które powstały podczas drogi.

photo

Wtorek 21.10.2014

Ilość odwiedzin: 236814