Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach
Strona główna

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

1 września 2014 roku był dla naszej szkoły dniem szczególnym. Była to nie tylko inauguracja nowego roku  szkolnego, ale także oficjalne  otwarcie naszej szkoły po rozbudowie i termomodernizacji. Na uroczystość oprócz dzieci i ich rodziców licznie przybyli także goście zaproszeni przez Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy Łysomice. Wśród nich byli m. in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy, Radni, Posłowie, przedstawiciele firmy budowlanej. Gościliśmy też dyrektorów sąsiednich szkół i emerytowanych nauczycieli. Zawsze wielkim zaszczytem dla nas jest obecność Członków Rodziny naszego Patrona Leona Filcka. Uroczystość poprzedziła msza św. w Kościele w Świerczynkach. Po oficjalnych wystąpieniach gospodarzy i zaproszonych gości dokonano symbolicznego otwarcia szkoły poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, a ksiądz proboszcz poświęcił budynek szkolny. Uroczystość uświetniły też występy artystyczne naszych uczniów. Goście z dużym zainteresowaniem zwiedzali sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkoły, a na zakończenie zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do spotkań i rozmów.
Życzymy uczniom i nauczycielom owocnej pracy w tak pięknie odnowionej i wyposażonej szkole.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

19.08.2014

 

 

  • W sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły jest do pobrania druk wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów:

    - klas II – III i klasy VI,

    - słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących,

    - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,

    - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

POSUMOWANIE WYNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Najlepsi_uczniowie_w_roku_szkolnym_2013-2014.docx

 

 

 

 

POWITANIE LATA Z MAMĄ I TATĄ

 

 23. czerwca spotkaliśmy się po południu w szkole, by wraz z dziećmi i ich rodzicami świętować przyjście lata.
Podczas uroczystości Szkolne Koło Teatralne zaprezentowało przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko”. Dekoracje do przedstawienia zostały wykonane podczas zajęć  Koła Artystycznego.
Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Następnie rozpoczęliśmy wspólne biesiadowanie przy kawie i pysznych ciastach.
Podczas gdy młodsi uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli w grach i zabawach na świeżym powietrzu, starsza grupa wyruszyła w las zostawiając dla drugiej grupy ślady i koperty z zadaniami.
Po chwili ruszyliśmy ich śladem i rozpoczęła się zabawa. Wykonywaliśmy zadania i dobre humory nie opuszczały nas. Zbieraliśmy śmieci, szyszki, biegaliśmy wokół drzew, gimnastykowaliśmy się. Do ogniska dotarliśmy ze słodkim skarbem w postaci krówek w wesołych, letnich czapeczkach z traw i papieru toaletowego i bluzach założonych na lewą stronę. Najważniejsze, że zadania zostały wykonane. Przy ognisku zaprezentowaliśmy wierszyki i rymowanki, które powstały podczas drogi.

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY


30 maja 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki sprawdzianu zewnętrznego, który odbył się w całej Polsce 1 kwietnia br. Sprawdzał on poziom opanowania umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Do zdobycia było maksymalnie 40 punktów.

Średnie wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty przedstawiają się następująco:

kraj – 25,82 pkt
województwo kujawsko-pomorskie – 25,02 pkt.
gmina Łysomice – 25,05 pkt.

Szkoła Podstawowa w Świerczynkach – 28,25 pkt. (poziom wysoki)

BEZPIECZNE WAKACJE

 

 

 

 

 

 

AUDYCJE MUZYCZNE

Raz w miesiącu uczniowie spotykają się w szkole z artystami Filharmonii Pomorskiej. Kolejne audycje muzyczne dotyczyły muzyki francuskiej, polskiej muzyki ludowej i muzyki naszych sąsiadów. Mogliśmy poznać nie tylko pieśni i tańce, ale także kulturę i geografię danego regionu. Dużą atrakcją dla dzieci była  możliwość wspólnego występu z artystami i nauka nowych tańców.

 

 

KANGUR MATEMATYCZNY

 

20 marca uczniowie klas II - VI uczestniczyli w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Czworo młodych matematyków zdobyło wyróżnienia, co jest dużym sukcesem. Serdecznie im gratulujemy, a także pozostałym uczniom, którzy podjęli zmagania z matematyką.

 

Wyróżnieni uczniowie to:

kategoria Żaczek -    Marta Gabor kl. II

kategoria Maluch -    Kacper Gwizda kl. III

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

30 kwietnia uczciliśmy 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Odświętnie ubrani uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu, w czasie którego przypomniano historyczne znaczenie tego wydarzenia. Ponieważ 1 maja 2014 obchodziliśmy również 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, na zakończenie odśpiewano "Odę do radości".

 

 

TO JUŻ PO RAZ PIĘTNASTY


To był mały jubileusz, 25 marca reprezentanci szkół naszej gminy oraz z Pigży wzięli udział w XV Międzygminnym Konkursie Ortograficzno-Gramatycznym, organizowanym w naszej szkole. Zaproszeni zostali również goście honorowi: pani Magdalena Kwaśniewska i pan Andrzej Paczkowski.

 Dyktando, które mieli do napisania uczniowie, nie należało do łatwych, choć jego tytuł brzmiał niewinnie: „Pasje Grzegorza”. Opowieść o wędrującym chłopcu naszpikowana została różnymi trudnymi wyrazami, takimi jak: czmychnąć, czyhać, rozrzedzony czy spróchniały. Z tymi problemami poradziła sobie doskonale Amelia Kruszyńska, która zdobyła tytuł Mistrza Ortografii.

photo

Poniedziałek 22.09.2014

Ilość odwiedzin: 227581